دارچین

دارچین

/
نام تجاری گیاه: Cinnamon نام علمی گیاه: Cinnamomum verum تاریخچه: هزارا…
به لیمو

به لیمو

/
نام تجاری گیاه: Lemon verbena نام علمی گیاه: Lippia citr…
بادرنجبویه

بادرنجبویه

/
 نام تجاری گیاه: Lemon balm نام علمی گیاه: Melissa off…
بهارنارنج

بهارنارنج

/
نام تجاری گیاه Bitter orange نام علمی گیاه: Citrus aura…
گزنه

گزنه

/
نام تجاری گیاه: Nettle نام علمی گیاه           :    Urtica d…
برگ زیتون

برگ زیتون

/
نام تجاری گیاه: Olive نام علمی گیاه: Olea europaea L. تاریخچه: …
زنجبیل

زنجبیل

/
نام تجاری گیاه:                          Ginger             نام علمی گیاه:…
توت فرنگی

توت فرنگی

/
نام تجاری گیاه: Strawberry نام علمی گیاه: Fragaria × ananassa تاریخچه: …
لیمو ترش

لیمو ترش

/
نام تجاری گیاه: Persian lime نام علمی گیاه: Citrus latifolia Tan.…